Seznam odejmutých certifikátů COV FD


Ke dni 31. 7. 2017 neodejmul COV FD žádný certifikát.