Seznam norem zavedených v rámci flexibilního rozsahu akreditace


Datum zavedení Skupina produktu Produkt Zaváděné normy
31.7.2017 Evropský železniční systém - subsystém řízení a zabezpečení Traové zařízení a zabezpečení, Palubní zařízení a zabezpečení ČSN EN 50121-3-1 ed. 4:2017, ČSN EN 50121-3-2 ed. 4:2017, ČSN EN 50121-4 ed. 4:2017