Seznam odejmutých certifikátů COV FD


Ke dni 09. 08. 2022 neodejmul COV FD žádný certifikát.