Seznam norem zavedených v rámci flexibilního rozsahu akreditace


Datum zavedení Skupina produktu Produkt Zaváděné normy
14. 11. 2023 Výrobky v oboru železniční zabezpečovací techniky včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení
Výrobky v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky nebo by mohly ovlivnit jejich bezpečnou činnost
Elektronické řídicí a ovládací systémy drážních vozidel
Výrobky v oboru železniční zabezpečovací techniky včetně mobilní části vlakového zabezpečovacího zařízení
Výrobky v oboru sdělovací techniky, které se podílejí na bezpečné činnosti výrobků v oboru železniční zabezpečovací techniky nebo by mohly ovlivnit jejich bezpečnou činnost
Elektronické řídicí a ovládací systémy drážních vozidel
MD 177/1995 (aktualizace 7/2023), UNISIG SUBSET 036, UNISIG SUBSET 085, verze 4.0.0

Aktualizováno dne 14. 11. 2023